balingaba-li-ŋ`anBol:Naribang a atinsyon.Tag:Agawin ang pansin ng isang tao sa kanyang ginagawa.Ilo:Iyaw-awan iti asikaso iti maysa tao iti ar-aramiden na.Eng:The thing or disturbance which draws the attention away.Der.balingawen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *