madadilma-da-dilFromdadilvstBol:Kai makapangan a maong ta nasida' a kaingaran nan mangan. Ambo' masiba' nin mangan; makusim; idapen a mangan; kasan ganas nan mangan; makapoy yan mangan; dai-daite' tamo' a ma'kan na.Tg:Walang ganang kumain.Io:Awan ganganas na a mangan.Eg:Eat like a bird, no appetite. No appetite, one who does not eat much.Antmasiba'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *