abukado'a-bu-k`a-doEngavocadoavocadonBol:Sayay klasi yayti nin puon prutas nin say bunga kurtin salay tan birdin silya-silyawan uno kulor granati a lupis no maluto' ana, silya-silyawan a laman tan alaki yay sayan-sayay bikoy sa butlay.Tag:Isang uri ng namumungang puno, na hugis biluhaba ang prutas na kulay ube o berde ang balat at manilaw-dilaw o kulay dalandan ang laman.Ilo:Maysa ng puon kayo ng agbungbunga, ti bunga na ket inmatiddog a murado wennnu birdi iti ukis ken nalabudiaw wennu birdi iti laman na.Eng:Avocado or alligator pear.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *