nikigawa'ni-kiga-wa'Fromgawa'nBol:Nopa'no a nipangawa' konan sayay bagay udino kapapasar na.Tg:Katangian; kina; uri; klase; kalidad.Io:Panakaaramid; kababalin; kalidad.Eg:Quality, the way a thing is made.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *