mi'batanmi'-ba-tanPerf.ni'batanFromubatanvrBol:Rwa udino masurok saray tutawo a manggumargar nin mibale' mag'irgo masager.Tag:Nagsisigawan; mga tao na nagsasalitang masakit sa isat isaIlo:Nagsisinungbat; nasakit nga panagsasao ti maysa ken maysaEng:To answer back, to argue, two or more persons talking loudly in a heated discussion., To argue.Cls. synmampingatngatanmigargaranDer.mi'ba-mi'batan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *