akot'`a-kotnBol:Say ka'baw nin magawa' kargawen sa sayay pangawit.Tag:Dami ng kayang dalhin sa isang buhat.Ilo:Kinaado iti maawit ti maysa a bunag wennu pangiyalis.Eng:Something transported in quantity or by the load usually in more than one trip.Der.akut-akotakutenmangakotpangakutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *