langgutsilaŋ-g`ut-sinoldBol:Sinara nin pangwan gawa' sa kayedked nin abaka tan raruma et nin tanaman; usaren yayti nin pangwan irik, byas, kamuti, prutas tan raruma et.Tg:Sako.Io:Sako.Eg:A burlap sack.Cls. synsako'Rel. tokaban 1Der.langgutsyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *