pangarananpa-ŋa-ra-n`anPerf.pinangarananFromngaranangerBolByan yan pannawag kona a sayay tawo o bagay.TagMagpangalan; pangalanan.IloInaganan; panaganan.EngThe process of naming someone or something.Cls. synpannawagsabtan 1Der.mapangaranan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *