masin'epma-sin-'ɘpFromsin'epvstBolSaya yaytin pigagawa' na nin sayay tawo a maunong a agamiren na tan si kaminan nan bali, iti sa lugar a kagaw'an na.TagMaayos; na sa ayos; areglado.IloNasimpa; naurnos ti alikamen ti balay; naayos ti panagtagibalay.EngOrderly, in order, with regular arrangement, keep in good order.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *