ngali-ngaliŋa-li-ŋa-liadvBol:Pangibarita' sa sayay nangyadi' a pagdudawan et. Animan a bagay dandani nin magawa' angangko.Tag:Maari; baka; sakali; siguro; marahilIlo:Mabalin ngata; amanganEng:Nearly; about; maybe; might be; somehow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *