maabilidad1Si tawon maabilidad kai ya gapo nin mabitilan.2Maabilidad yan talaga si Juan; napamper naya a maistra sa bada'nan na.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *