mangwa'maŋ-w`a'Perf.nangawa'nangwa'Spch var.mangawa'Atc. is mampangawa'Fromgawa'vaBol:Say mangasimbel, pangimbinto o umakto sa animan bagay o sitwasyon.Tg:Gumawa.Io:Agaramid.Eg:To do or perform something.Der.mangangwa'mangwaanpangwa'id.mangwa' nin ba'yo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *