ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posvst1Bol:Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.Tag:MaubusanIlo:MaibusanEng:For something to be consumed from something.Cls. synmakasawan2Bol:Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Tag:Hinahabol ang paghinga; nahihirapang humingaIlo:Ab-abuten ti panagangesEng:Lacking sufficient air to breath.Antmakainawasynkabsatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *