pakaiyabinganpa-ka-'`i-ya-bi-ŋ`anPuon:iyabingvlBolSi lugar no adti nin maiyanak.TagManganganak; lugar ng kapanganakan.IloPacaiyanacan.EngThe birth place or place of delivery.synpakaiyanakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *