matawayma-t`a-wayPuon:taway2vstBolKustu-kusto tamo' a kulinam-naman o timpla nan sayay bagay udino niluto'.TagMalasa; malinamnam; masarap.IloNaimas; nasayaat ti raman.EngTo be tasty or delicious.Antmatab'angSyn clstimpladoDer.matatawaymatawayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *