bantay baybayban-tay- bay-bayid. ofbantayphrBol:Saray sundalo' a guardia sa baybay.Tg:Bantay-baybayin.Io:Agbantay iti baybay.Eg:Coast guard.Cls. syngwardya nin taaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *