uyuuyo''u-yu-'u-yo'vBolKakikimey a magdwadwa.TagUrong-sulong; Paiba-ibang isip; pupuntang hindi'; Bumalikbalik; pumunta at hindi naman; pabalik balik.IloAwan nasnop; mapan ngem saan met laeng; mapan nga saan; Agrubwat santo agsubli; paguyuoyo.EngUncertain on what to do, One who starts to do something and then hesitates and then starts again and again.Der.niuyuuyo'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *