pikanu-kanopi-ka-n`u-ka-noFrommikanu-kanovrprareBolMama'kit ambo' tutuo o kumimey nin bira'mon kai tanda' a mampangyadi'.TagMaang-maangan.IloAginkukuna.EngTo react in a phony way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *