ludugenlu-du-gɘnPerf.lindogPuon:ludogvoBolSayay tawo udino abaw saran tutawo a mangka'lek ket nalbet sara lalo no saray ua'nak a kararay ket numi' udino nampet sara.TagNabasa' habang nakatulog; umihi' sa higaan.IloNabasa iti idda; nabasa ti pagidaan.EngWet the bed while sleeping.Syn clsmadutakmalbetmampet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *