maisalampadma-'i-salam-padPerf.naisalampadPuon:salampadvstBolNaisalaban ya sayay bagay ket kai ya makalabas.TagNahadlangan; nabarahan.IloNaisagud; nabara.EngMake hard to pass through, blocked up, obstructed.Syn clsmaisalanggasalandok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *