bawalb`a-walTagbawalforbiddenadvTagyngMaiyawa'; kai magawa'; kai maiyaburoy; maisiblet.Saray main hayblad, bawal konra a matataba'.TagBawal.EngForbidden; not allowed.Antmaiyaburuyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *