bantayban-t`aynBol:Tagakikit o gwardya konan sayay tawo o bagay.Tg:Bantay.Io:Bantay.Eg:A guard or, bodyguard.Cls. syngwardyatsapironDer.bantayanibantayikibantaymakabantaymamantaymampibantaysibabantayid.bantay baybaybantay karsil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *