gulapaygu-la-payadjBol:Maidap a kakikimey bana' sa kapoy kaingaran.Tg:Mahinang pagkikilos; mahinang kilos;nanghina; nawalan ng lakas.Io:Nakapuy ti panag gungunay; agkakapsut.Eg:Weak movement, slow movement, to move with difficulty.Der.gumulapaymakagulapay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *