balangubangba-la-ŋ`u-baŋSpch var.bangalubangnBol:Sayay klasi nin insikto a lumwa' no katarana' nin rapeg nin kasabyan iti sa ta'gay puon kayo.Tag:Isang itim na insekto na may matigas na balat, a pakawit ang dulo ng paa, madalas itong lumalabas pag tag-ulan.Ilo:Nangisit, natangken iti kudil, ken natadem iti saka na nga insikto, rumwar da tunggal panagtutudo.Eng:May beetle which comes out at the beginning of rainy season and feeds on various leaves.coleopteraCompbalangubang ungot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *