Tagalog - Bolinao


t


tampo'ses'ew
tampuhinpa'sel
tananmagpuga
tanawtamuraw
tanawin mula sa itaasdungdungan
tanda'sinyal
tang^otang'ed
tangaw-tangawtanga
tangaytangay
tangay-tangaymingawmingaw
tangayin ng agosanuren
tanggatatsing
tanggalgalat
tanggal-tangalinbagbag
tanggalansibingan
tanggalanpanglatan
Tanggalan ng libagyebyeban
tanggalan ng tinikimlat
tanggalin ang mantika habang nilulutoti'tien
tanggalin sa busal ang butil ng maisampamuras
tanggappakaga'mor
tanggapinaminen
tanggapin ng malugodabrasawen
tanggihanandianumandi'
tanggihanikisway
tanggolawa'1 2
tanghalanintablado
tanghaliugtiawro
tanghalimag'ugtiawro
tanghali naawroyna
tanghalianpangawrwan
tanghaling tapatugtiawrokaamut-amutan
tangibugtong
tangi lamangkaggamod
tangil`itangili'
tangilimahugani
tanging natirakalenleneg