Tagalog - Bolinao


s


s sira-sira'kagkag
sa aba koundo'
sa akinkongko
sa aminkomi
sa aminikonta
sa amin itoikomi
sa ayossa lugar
sa baba'luslos
sa bandadamir
sa bandang hulimasusuyot
sa dakong kanluranuksidintal
sa dalikinadali'
sa gayonedet 2
sa halipno kai edet
sa halip naimbis
sa harap niadapan 3
sa hinaharapli'
sa ilalim ngsirong 1.1
sa ilalim.sirong 1
sa inyokomoyo
sa isang bandaanamaet 2
sa isang taon namantinaon
sa kanilakonraikonra
sa kanila yanikonra
sa kanyakonaikona
sa katapusankabwatbwat
sa kayikoni
sa kundisyongdapot no
sa lalamunan habang umiinomarekeek
sa loob ng isang Linggomanglinggo
sa lugarsa lugar
sa makatuwidedet 1
sa oras na iyonsin sain 1
sa pagitan ngpibutlayan
sa palagay koangangko
sa panahong iyonsin sain 1
sa silongsirong 1
sa simulakagindatan
sa tabing paa ng nanganganakmanuydan
sa tantiya kobara'ko
saabakoundo'
saanadti 1
saan ditoayi1
saan galingmapangibwatan