Tagalog - Bolinao


s


sana namansapa
sanay kaya hindi makalimutantarayap
sanay na sya kayang ginagawa' niyamaipatarayap
sandaigdigansangkamundwan
sandali lang*(tapo)
sandalyassandalyas
sandatamunisyon
sandigirigan
sandukinlwagen
sang ayunanpagketan 1
sangasanga
sanga ng kawayantagintin
sangahansangawan
sangandaanpisisnaan
sangg^aisangga
sanggasangga
sanggolabing
sanggunimagkunsulta
sanghapsang'ap
sangkap na ginamitnaimatiryalan
sangkatauhansarban tutawo
sangkutsasangkutsa
sangla'sanla'
Sanglaysanglay
sanglibong libomilyon
sangyawa'asupri
sanhi ng disgrasyapakadisgrasyawan
sanhi ng pagkakasalapagkasalananan
sanibsaneb
sanidadsanidad
sanlasanla'
sanlaansanlaan
sanlibutansansinakban
sansinukobsangkamundwan