Tagalog - Bolinao


s


salaansasapitan
salabattaho
salagintoilang'ilang 2
salagubangbalangubang
salagubang niyogbalangubang ungot
salainsapiten
salakabtalakeb
salakayataki 1
salakayinmangataki
salaksakintursuben
salamangk^apanalamangka
salamangkahinsalamangkawen
salamatsalamat
salambawsalambaw
salaminsarming 2
salaminispiho
salamin ng taingasarming tutulyan
salamin sa mataantyuhosantipara
salaminansarmingan
salaming panisidantipara
salampaktalimayak
salansananistanti
salantabaldado 2
salaping papelkwartan papil
salaulainbabuyen 2
salawikainprubirbyo
salaysaysalaysay
salaysaynubila
salbahematupay
salbasyonpakaisalba
saliayi3
saliksikinmangarasiway
salingisngsalingsing
salinlah`ikapuryan 2
salipawpawiruplano
saliptresaliptri
salisipisiswi'
salisilikosalisiliko