Tagalog - Bolinao


p


pag-urongmipu'talek
pag-utospangibaki'
pag-uukoldidikasyon
pag-uulitripitisyon
pag-uulit-ulitpigtu-pigtuan
pag-uusappitaratwan
pag-uutospammaki'
pag'aagaw-buhaypangingitpel
pag'iingitumirit
pag'ubomiku'ko'
pag'unaumatraka
pagaalagapammatubo' 2
pagaalis ng katapusanmauyos
pagaaninpainum'ayen
pagaayos sa kalagayanmapadimlog
pagadorpagador
pagahitpibarbas
pagakinanpammakanan
pagakpakpamayakpak
pagakpakpanunuktok
pagalbanal
pagalagalailakbol
pagalakinpamaririket
pagalangpagalang
pagalawinkimeyen
pagalingintimpaenpaandaen
pagalitinpasagren
pagandahinmamabista
paganismopaganismo
pagapangdakap-dakap
pagapangankalatkatan
pagaspagas
pagasim ng mukhamingersem
pagaypaytipak
pagbabaiyuy'oy
pagbabagopamaba'yo
pagbabahagidibisyon 2
pagbabalikpangisubli'