Tagalog - Bolinao


p


padaskol-daskoldukraras
paderpadil
padingpading
padiranpadilen
padpadpungos
padrepadri
padrinopadrino
padulasinpadalunuten
padyamaspadyama
pag aawakudwa'dwan
pag awitpagkanta
pag iling-ilingpameyeng-peyeng
pag-aahitmiahit
pag-aalaga ng bulaklakplurikultura
pag-aalalapakaaburido
pag-aalborotopa'sel
pag-aalisiliminasyon
pag-aalispanganglat
pag-aalsapagriribildi
pag-aar^ipagkaikon
pag-aaral ng paggamotmidisina
pag-aaral tungkol sa ng plano ng isang konstraksyonarkitikto
pag-aawaypiaaway
pag-aawaypiawaypilaban
pag-aayosariglo
pag-abantekaaabanti 1
pag-abayinpiabayen
pag-abottudol
pag-agapayinpiampaden
pag-agawanpisamsaman
pag-ahonkaarawas
pag-ahon ng bagaybaswat
pag-akyatasinsyon
pag-alabinsungruyan
pag-alagapaga
pag-alaga ng bosesbukalisasyon
pag-alinlangandwadwa
pag-alsaiyaalsa
pag-ambaganpiur'uran