Tagalog - Bolinao


p


paghuhukompangungukom
paghuhulog sa pagsasaibang-wikapangipataros
paghukaypangngali
paghulapadlesan
paghuli sa isang taoaristo/a
pagipagi
pagiging abusadonikaabusado
pagiging batakaanakan
pagiging kasapinikamyimbro
pagiging kuntentopamapda'
pagiging mabisapagkukuriipama'get
pagiging magandakabibista
pagiging mahirapkapubryan
pagiging maka-Diyospagkamakadios
pagiging maralitakapubryan
pagiging matipidnikainot
pagiging mekanikonikamikaniko
pagiging miyembronikamyimbro
pagiging tamanikaustopakahusto
pagiging totookatutuo
pagiging tuwidkatu'riran
pagiibaykauundanwid
pagiihitsumlag 2
pagikot ikot sa tubig ng mga isda'pisik-pisik
paginhawainpakpaen
pagisahinmamipasaya
pagitanpisa'lean
pagitan ng mataerek
pagitubunganpangitubungan
pagkano
pagka-DiyosnikaDios
pagka-Diyoskinadios
pagka-doktornikaduktor
pagka-inggitkaiibeg
pagka-kawalakansilado
pagka-magiliwkabistawan
pagka-manananggolnikaabugado
pagka-santonikasanto
pagkaabalahankapagalan 1
pagkaalertopakaaram
pagkaalibughalamang 2
pagkaalipinpakaaripen
pagkaamoypakaangot
pagkabagbag ng bapormabagbag
pagkabaghanbagya'
pagkabagsakliswangen