Tagalog - Bolinao


n


naiihimakaumi'
naiinismasnep
naiingitumimbel
naikabitmailaktip
naikut-ikotyesyes
nailublob sa putikanmairu'mot 1
naipadpadmaipad-ipad
naipagagalawmakagulapay 1
naipako'maipasak
naipalitmaisili
naipitmapsit
naipondomaipundo
naipundarmaipundar
naisgusto
nais makamitsulitan
naisadyamaigagara
naisawsawmaisawit
naisayadmisapda'
naisinkagustwan
naisulatmakaisuratan
naitabsikipursak
naituromatudo'
naiwakaspuryadi'
naka-ayosplastado
naka-unamakau'na
nakaaawakudwa'dwan
nakaawangbuti'
nakababataari 2aryen
nakababatang kapatidari 1
nakabaliktadipatalin'udong
nakabastontarakad
nakabawiamanos 1
nakabiladbutaktak
nakabitimakabiti
nakabitinlaping
nakabitin sa kinalalagyanburayray
nakabiting agiwagiw-agiw
nakabukasminganga
nakabulonteblen 2
nakaburolmailungon
nakabuwismakabuis
nakadaanmakalabas
nakagawiang gawinhilig
nakahahabagkudwa'dwan
nakahahalinamakapaayat