Tagalog - Bolinao


n


naipondomaipundo
naipundarmaipundar
naisgusto
nais makamitsulitan
naisadyamaigagara
naisawsawmaisawit
naisayadnisapda'
naisinkagustwan
naisulatmakaisuratan
naitabsikipursak
naituromatudo'
naiwakaspuryadi'
naka-ayosplastado
naka-unamakau'na
nakaaawakudwa'dwan
nakaawangbuti'
nakababataari 2aryen
nakababatang kapatidari 1
nakabaliktadipatalin'udong
nakabastontarakad
nakabawiamanos 1
nakabiladbutaktak
nakabitimakabiti
nakabitinlaping
nakabitin sa kinalalagyanburayray
nakabiting agiwagiw-agiw
nakabukasminganga
nakabulonteblen 2
nakaburolmailungon
nakabuwismakabuis
nakadaanmakalabas
nakagawiang gawinhilig
nakahahabagkudwa'dwan
nakahahalinamakapaayat
nakahalatadumlaw
nakahand^amakasadya'
nakahandamakatalad
nakahanda'priparado
nakaharapadap 1
nakahig^amakaida'
nakahigaida'
nakahiga na pagsamasamahin ang tuhod at kamaytumalikudkod
nakahiga na walang malaymangimlay
nakahilat^aulak
nakahilatanilangtad