Tagalog - Bolinao


n


nagyuyukayukmangitungge'
nahabag-habagkudwa'dwan
Nahabol.maabutan
nahadlanganmaisalampad
nahahalatamangkasi'gir
nahalatakadlaw
nahaluanmalawukan
naharapmaadap
nahatimapiknga'
nahati hatimapuruk-purok
nahati-hatimaatado
nahigpit na hawakpilditen
nahihibangkumalawakaw
nahihiloulaw
nahihirapang humingama'pusan 2
nahihiyaduming'ey
nahilopaulaw
nahimolmolruyroy
nahuhubaranlumu'lo'
nahuhulogmangkanabo'
nahul^imarmek
nahuliaristawen
nahulihanmadakpan
nahulog na ulo ang naunami'sok
nahulog sa butas na walang hadlangmakaklong
naibahaymaibali
naibangonmaibangunan
naidatingmairate'
naigasgasmisyad
naihandamaipripara
naiihimakaumi'
naiingitumimbel
naiinismasnep
naikabitmailaktip
naikut-ikotyesyes
nailublob sa putikanmairu'mot 1
naipadpadmaipad-ipad
naipagagalawmakagulapay 1
naipako'maipasak
naipalitmaisili
naipitmapsit