Tagalog - Bolinao


n


nagkamali ng tingindulingan
nagkampimiayon
nagkanda-hulogmangkanabo'-nabo'
nagkapunit-punitmabisang
nagkaroon ng bagyogumagyo
nagkasabaykapibansag
nagkasakitan ng damdamin sa isat isamisasakitan nakem
nagkasalasumubag
nagkasalananmagkasalanan
nagkasamamikalamo'
nagkasayahanmamapunsya
nagkasunduang magpakasalitarato 2
nagkasunodmidadandan
nagkawiliwilikaririktan
nagkitami'kitan
nagkublimanalimbeng
nagkukulangmagkurang
nagkukunwarimangidalem
nagkukunyarin ayaw niyamiandi-andi'
nagkukuwentomampanaru'man
nagkulangmagkasalanan
naglalabamami'pi'
naglalabanpilaban
naglalakadmamayabay
naglalakbaymanglalako
naglalakbaysumaki
naglalakomangngadaw
naglalalaampanara
naglalanding baboykalkal 1
naglalanghapsang'a-sang'ap
naglalaropiikap 2
naglalawaykagay
naglayaglayagen
nagliliyabburungburong 1
naglingkod bilang katulongpatawo
nagliwanagsumlag 1
nagliyabsasyab
naglolokomaglukotanga'
nagluluksabaliwan
nagmamadaliapurado
nagmamadali'gumanat
nagmamahalamasuhito
nagmamakaawamansangit
nagmamanihomagmaniho 2
nagmanatumawir
nagmarkamabareran
nagmumuni-muniruyeng-ruyeng
nagmuragumuda