Tagalog - Bolinao


m


magakalapangipa'kaan
magaksaya sa orasmiparye-paryeng
magalaalapakaaburidwan
magalitmanager
magallitsumager
magalusanmaru'gas
magambag-ambagpiur'uran
magampananmaisakom
maganda ang posturamapustura 2
maganitmaku'netan
magantihanmabale'
magangkasmangilason
magapahatidmama'wit
magapanganmakalaykayan
magaralgalkumanurkor
magarbolaspot
magasgasanmarudrod
magasinmagasin 1
magaspang na asinpamalaraan 2
magastos;arbos
magawan ng isang bagaymagwaan
magawangmapag'in
magawaypiaway
magayamaarig
magayumamagayuma
magbabaitaoy
magbabadpabarbar
magbabadibarbar
magbabagomagbaliw
magbabasurabasuriro
magbagingmagbaging
magbago ang isipmagbabawi' 2
magbagoongmamadas
magbahagmilubay
magbahagimitaopikngaan
magbahay*(tumbali)
magbakasyonmagbakasyon
magbakodalabaten
magbakudbiday 1
magbakyamibakya'
magbalaemiabalayan
magbalatkayodismulawen