Tagalog - Bolinao


m


magaan ang loobmadamir
magagamitikuri
magagamotmatambar 1
magagandamabista
magakalapangipa'kaan
magaksaya sa orasmiparye-paryeng
magalaalapakaaburidwan
magalitmanager
magallitsumager
magambag-ambagpiur'uran
magampananmaisakom
maganda ang posturamapustura 2
magangkasmangilason
maganitmaku'netan
magantihanmabale'
magapahatidmama'wit
magapanganmakalaykayan
magaralgalkumanurkor
magarbolaspot
magasinmagasin 1
magaspang na asinpamalaraan 2
magastos;arbos
magawan ng isang bagaymagwaan
magawaypiaway
magayosayusen
magayumamagayuma
magbabaitaoy
magbabadpabarbar
magbabadibarbar
magbabagomagbaliw
magbabasurabasuriro
magbagingmagbaging
magbagomanguman
magbago ang isipmagbabawi' 2
magbahagmilubay
magbahagimitaopikngaan
magbahay*(tumbali)
magbakasyonmagbakasyon
magbakudbiday 1
magbalaemiabalayan
magbalatkayodismulawen