Tagalog - Bolinao


m


mauhawmilata'
maulanmairapeg
maulapmagunem
maulinganmauringan
maulitmauman
maulolgumagel
maumaysumawa' 1
maunawaanmatarusan
maupahanmaupaan
mauposkumsen 1
mauriramaunteng
mausokma'sok
mausukanmasuor
mautakmautek
mautotmaka'tot
mautusanmaibaki'
mawal^amaparot
mawala ang bangomibawbaw
mawala ang tubigmakrangan
mawalanmakasawan
mawalan ng gana sa isang taotumab'ang 2
mawalan ng hanginkumpes
mawalan ng malaymaklep
mawalay sa inasyayen
mawasakmarintak
mawawalaan ng hiningakabsatan
maydi=
may alinlanganmagdwadwa
may alipungaalipungawen
may alon-alonmarimrim
may anghangmaagasan
may armasdi-armas
may baramapaletpetan
may baralbarado
may batutadi-batuta'
may bulutong tubigalipatwen
may damitsiseseket
may dungissama'
may gusot sa isat isamipa'leman