Tagalog - Bolinao


m


mag-abonogwanwen
mag-ahitmibarbas
mag-ahonarwasen
mag-akapanmikpel
mag-alaga'pangumpuni
mag-alalasumalak
mag-alanganumalangan
mag-alburutomag'alburuto 1
mag-alismisili
mag-almusalmag'armusal
mag-amomitraamo
mag-amuamuhanmag'amu-amo
mag-anakmanganak 1
mag-aniyataben
mag-antandamangudos
mag-angkinikunen
mag-apatmag'a'pat
mag-apoydumta
mag-apuramamaspas2
mag-aralmag'adal
mag-araroadadwen
mag-ariikunen
mag-arikilaiyabang
mag-armasmiarmas
mag-asawaistado 2
mag-asawahankirarayan
mag-atsaramangatsara
mag-auditmag'awdit
mag-awatsyayen
mag-ayawanmagsiandi'
mag-ayunongilinen 2
mag-diitikiwit
mag-ehersisyomag'ihirsisyo
mag-espiyaispyawan
mag-gansilyogansilyuwen
mag-gulaymamising
mag-igibmanago'
mag-ihawbinaya
mag-ikidmirurubir
mag-imbakmiabasto
mag-imbak sa latamanilata
mag-imbistigamangimbistiga
mag-impakemag'impaki