Tagalog - Bolinao


m


madekorasyonanmaarkusan
mademonyomadimunyo
madidsiplinamadisiplina
madikitmagalet
madikit-dikitanmamutapot
madiliganmasbuan
madilimmadedlem
madilim na papawirin dahil sa ulapgubit
madinigmaingar 1
madingasmadta
madis-inpektamadisimpikta
madisgrasyamadisgrasya
madiskarilkumubras
madiskitamadiskita
madremungha
madremadri
madri-de-kakawmadrikakaw
madrinamadrina
madukotmaikurbot
madulingkumangkis
madumikasama'
madumihanmasamaan
madumihansumama'
maengkantomagamudan
mag amponmagsyuman
mag atipipaatepan
mag ayunomagkulasyon
mag bumba ng hanginmangyubuyob
mag ihawtustado
mag isang taonmagtaon
mag mayormagmiyor
mag paligsahanpalpagan
mag pigilmakasamben
mag taong nagsasalita' ng masakit na salita sa isang taonitubak-tubakan
mag-aalagapangipudiran
mag-aanimangyayatab
mag-aaralistudyanti
mag-aaraliskwila
mag-aasikasoasikaswen 1
mag-abalamagunigon
mag-abaymag'abay