Tagalog - Bolinao


m


mabuting kasamasusyal
mabuwaykilas
madaananmadalanan 1
madadamalabid
madadalamaika'
madagananmadag'an
madagdaganmalamu'nan
madagtamayatek
madaiglumasat
madal^imadali' 1
madalasmasabi
madalemadali
madaliinapura
madaling gawinsimplimainum'ayan
madaling mabasagmaspak
madaling makadamamases'ew
madaling makaramdammases'ew
madaling masaktan ang damdaminmapa'sel
madaling masiramarutrot
madaling masira'marames
madaling matuksoparampang
madaling matumba*(lubadey)
madaling mauboskalasenkalasmakalas
madaling mawasakrupok
madaling pigtasinkurarapnit
madaling turuanmaakayan
madaling utusantulok
madaling-arawparbangon
madammadam
madamamaingar 1
madamay sa kaunlaranmairama'
madambamadamba 2
madamigulpi
madasalinmadibusyon
madatinganmarat'anan
madatnanmarat'anan
madawag at parang pusaliansusur'ong