Tagalog - Bolinao


m


mabalammabalam
mabalanimamadawi
mabalimabari'
mabali'sumpal
mabalikatmabalanga
mabaliwmagmuryo 1
mabalotmabarkot
mabangisbarumbado
mabangkarotamadispalko 1
mabangonmabangon 1
mabangong amoyayamuom
mabanosbanos
mabasamabasa
mabatidmatandaan
mabatidtandaen
mabato na lugarkabatwan
mabawasanmakurangan
mabayabangmipaong
mabentamalako'
mabibilogmatibukley
mabigatmabyat 1
mabigat ang kamay kung manakitrapas
mabighanimamadawi
mabigkasmaisarita'
mabiglamaka'ngap
mabigomasaew
mabiktimamabiktima
mabilangmabilang
mabilanggomapriso
mabilidawi 1
mabilis kumilosmakarsing
mabilis na dumaansumanengseng
mabilis na pagkiloskura'sing 1
mabilis na pangyayarisumanetset
mabilis na tibokpedeg
mabilis na umiikottebey
mabilis umagosmabuos
mabindisyunanmabindisyunan
mabingihanmatelekan
mabinipino 2
mabinyaganmabawtismwan