Tagalog - Bolinao


m


maanghangmaagas
maangkinmaikon
maapilatraksyon
maararomaadado
maaringbabayadan
maaring mabutasanmabutbot
maaring magbinyagmakapaminyag
maaring mapatay ang apuyma'repan
maasahanmapya
maasemaasi
maasimkaaalsem
maasimmaalsem
maasim-asimalse-alseman
maatipanmaatepan
maawa ka sa aminkiryiliyson
maawa'ka'dwan
maayos ang katawanmapustura 1
maayos manamitmabisti
maayos na paraantiknik
maayusmaunong
mababa ang bubongmapapa'
mababa't matatabapengkek
mababadmabarbar
mababang bosesbariton
mababang halagamamuda
mababang-loobmaletey
mababangomababanglo
mababaw ang luhaababo a lwa'
mababaw na tulogka'nap
mabagal ang kilosayam'ayam
mabagal kumilospatay-patay
mabagomauman
mabah`omabang'et