Tagalog - Bolinao


m


maaar`imagawa' 1
maaaripusibli
maaaring gawinpusibilidad
maaaring magkasalmakapangasal
maaaring mahabolmasambot
maaaring pagpatayuanipapa'dengan
maabalamaisturbo
maadatmaadat
maagrabyadomaagrabyado
maaksayamabalor 2
maaksidentemaaksidinti
maakusahanmaakusawan
maakyatkula'yat
maala-alamapanemtem
maalaalapakapanemtem
maalabokmata'pok
maalagamapaga
maalagaanmakumpuni
maalatma'sin
maalikabokmarinetmata'pok
maalimpungatanmakaipakna
maalinsanganputeng-puteng
maalinsanganankada-kadaymen
maalismaglat 1
maaliwmanguyong
maalonmadaluyon
maam^ouyamo'
maamomaletey
maamo'maamo'
maamong pagsasalitasiuuyamo'
maanakmaanak
maanayaak
maang-maanganpikanu-kano
maangkinmaikon
Maaninag*(patnag)
maantalado'aley
maantamaanas
maapilatraksyon