Tagalog - Bolinao


i


inihulogiuy'oy
iniibigkawa'nan 1
iniksiyoniniksyon
inilagaypamul'isan
inilatag-latagniyapra-aprak
iniligpitmaisin'ep
iniligtasnilibri
inilubogisawit
inimbitamakasagyat
inimbitaitagad
inimbitahansan'ilyen
iningnini'
inipitsigpit
iniponsin'ep
inispanes
inisinpasnepen
init ng gamot na sumisingaw sa katawanawuawo
init ng kasahayanamot piririga
init ng labananamot pilalaban
init ng uloamot ulo
init, alab ng pagmamahalanamot nin piaduan
initinipa'mot
iniubo'ibubor
iniyuyukoirpay
inkantomammarang
inkapasidadinkapasidad
inkargadopangipudiran
inominom
inosenteinusinti
insayowatwat
insektoinsikto
insensoinsinso
inspeksyonrikisawen 1
inspirasyoninspirasyon
institusyoninstitusyon
instrumentoinstruminto
insultoinsulto
Insultuhininsultwen
interespatong
interesadomatetek
intrisadointrisado