Tagalog - Bolinao


d


dahilan ng parusapakadusawan
dahon ng nipaduydoy
dahon ng sibuyasbulong sibuyas
dahon ng tsinelasbulong 1.3
dahon; pliyegobulong 2
daigdaeg
daigdigmundo
daigindaegen
dainginpaligen 2
daisdays 1
dakdakanlabidan
dakipdakep
dakippanakep
dakmatakmal
dakma-dakmainkamel-kamelen
dakorumbo
dakotakrop
dakutinakrupen
dala-dalaawit-awit 2
dala-dalahinawit-awit 1
dala-dalawasirwarwa
dalagdalag
dalansyang
dalandandaranghita
dalangtalag
dalanghitadaranghita
dalangin ng Ama naminAma Mi
dalatanpapa'sekan
dalawahang tinigdyuwit
dalawampo'bayinti
dalawampurwa 1.1
dalawampung sentimospisitas
dalawamput limabyinti singko
dalawamput limang sentimobinting