Tagalog - Bolinao


b


ba malapitaraw
babaeng sumpunginkapritsusa
babaeng upahanbabayin uupaanid. ofbabayi
babaing animal na kailangan ang lalaking animalmamaya'Frombaya'
babaing hayopkabbayanFrombayi
babaing iskautbabayin iskaotFromiskaot
babawanababwenFromababo
baboy-baboyampapa'yawMyrmeleontidae
baboy-damobaboy 1.1
baboy-gubatbaboy 1.1
baboy-ramobaboy 1.1
babuyinbabuyen 2Frombaboy
badmintonbadminton
baduyapaduya'
baegambabaayBroussonetia luzonica
bagbag
bag na gawa sa pandanbangkwangPandanus
bag na isinasabit sa brasohambag
bagabundobagabundo 1
bagal-bagalanpalna-palnaenFrompalna-palna'
bagamattaraski
bagangpangal
bagasosapal
bagay na bagaybagay 2
bagay na ginagamit ng bata' sa pag-aaral maglakadtagudtod
bagay na kailanganpakatkapanFrompakatkaprikisito
bagay na pampalibot sa isang lugar*liktop
bagay- bagaybagay-bagayFrombagay
baggoonginbag'ungenFrombag'ong
bagisinbinagis
bagitoanak-anakenFromanak
bagnosbagnos
bago magadapen 1.1Fromadap
bagonbagon
bagong bilikapanaliw