Tagalog - Bolinao


b


ba malapitaraw
bababadumpa'
babadbarbar
babad sa yeloilado
babaeng sumpunginkapritsusa
babaeng upahanbabayin uupaan
babahinbalangawen
babaing animal na kailangan ang lalaking animalmamaya'
babaing hayopkabbayan
babaing iskautbabayin iskawt
babalikwasbarikwas
babang luksabasbas
babaranbarbaren
babawanababwen
babawimamawi'
baboy-baboyampapa'yaw
baboy-damobaboy 1.1
baboy-gubatbaboy 1.1
baboy-ramobaboy 1.1
babuyinbabuyen 2
badmintonbadminton
baduyapaduya'
bag na gawa sa pandanbangkwang
bagabundobagabundo 1
bagal-bagalanpalna-palnaen
bagamattaraski
bagangpangal
bagasosapal
bagay na ginagamit ng bata' sa pag-aaral maglakadtagudtod
bagay na kailanganpakatkapanrikisito
bagay na magulokablag
bagay-bagaybagay-bagay
baggoonginbag'ungen
bagingbaging
bagingwakay