Tagalog - Bolinao


a


anayanagIsoptera
anayinanagenFromanag
andantiandanti
andapandap
andarandar 1
andoonsoy1Spch var. ofsuoy
anestesyapammakdarFromkedar
anhinpa'nwenFrompa'no
anibersaryoanibirsaryo
aniksyoniniksyon
anim na besesmi'nemFroma'nem
anim na bugkos ng palaysakatan'ay
anim na daana'nem 1.2
animalanimal
animikanimik
animnapua'nem 1.1
animnapu'saisinta
animnapung segondosminuto
animobara'mo
aninawsuminag 2Fromsinag
aninawindaremdem
aninoalina
anisanis
anitkatat-uloComp. ofkatat
anitodios-diosFromDios
anlalaw`ararawan
anluwagipanday 1
ano ang mga ito?ansaytiComp. ofsayti
ano ang mga iyanansain 1Comp. ofani
ano ang mga yunansaytawComp. ofsaytaw
ano ang sasabihinpakasarita'nanFromsarita'
ano ang sinasabipakasarita'nanFromsarita'
ano ito?ansitiComp. ofsiti
ano yanansiinComp. ofsiin
ano yun?ansitawComp. ofsitaw
ano?ah 2
anodanor
anodmaanorFromanor
anokruyroy
anonasanunasAnnona reticulata.
anong nagawamangnoFromno
anong nangyarimangnoFromno