Tagalog - Bolinao


a


ampuninampunen
amuin; pinapakalma ang loobamu'-amuen
amuyinanguten
an-ankadis
anak ng dimunyoanak dimunyo
Anak ng TaoPinaitawo
anak-anakanalila' 1
anasbatido
anayanag
anayinanagen
andantiandanti
andapandap
andarandar 1
andoonsuoy
anemona ng dagatbuli'rayat
anestesyapammakdar
anhinpa'nwen
anibersaryoanibirsaryo
aniksyoniniksyon
anim na besesmi'nem
anim na bugkos ng palaysakatan'ay
anim na daana'nem 1.2
animalanimal
animikanimik
animnapua'nem 1.1
animnapu'saisinta
animnapung segondosminuto
animobara'mo
aninawsuminag 2
aninawindaremdem
aninoalina
anisanis
anlalaw`ararawan
anluwagipanday 1
ano ang mga ito?ansayti
ano ang mga iyanansain 1
ano ang mga yunansaytaw