Tagalog - Bolinao


a


antasgrid 1
antas ng pagkakahiligkairayan 1Fromiray
antay muna*tapo
antenaantina
anteohosantyuhos
antigoantigo
anting-antinganibanting-anting
antiparaantyuhos
antokyepyep
antokinmiyepyepFromyepyep
antukinma'lek 1Fromelek
antukinmakaka'lekFromkaelek
anu-anoani-aniFromani
anudmaanorFromanornaanudnapaalis
anumananimanComp. ofaniman 1
anuman ang mangyaripakapa'nuwanFrompa'no
anumang bagay na pampainit ng ulopamasagerFrompasagren
anumang bagay na tumaasmamauli'Fromuli'
anumang bagay o ginagamit para makita ang pagkakaibapakaipurukanFromipurokpangidumawanFrommangidumawan
anumang ginagamit na pampakintab ng buhokipo
anunsiyoanunsyo
anunsyoprupaganda
anyayakumbida
anyayahankumbidawenFromkumbida
anyobakas
ang Diosmammarsa 1Frommamarsa
ang ginawa sa paglilines ng isang bagaynipakaringgasFromringgas
ang ibigaymaibiFromibi
ang iyoikomo 2Fromikonmo
ang kapuluang Pilipinaskapuru-puruanFrompuro'
ang lumalangmammarsa 1Frommamarsa
ang lumikhamammarsa 1Frommamarsa
ang maykapalmammarsa 1Frommamarsa
ang mga itosaytiComp. ofti
ang mga iyansarainComp. ofsara3
ang mga iyonsaraytawComp. ofsara3saytawComp. oftaw
ang mga taomatawoFromtawo
ang namataynati-natiFrommati
ang nangamataynati-natiFrommati
ang nasa pagitanibutlayanFrombutlay
ang numero ng arawpitsa
ang paggawamagawaanFrommagawa'
ang pagiging matipidkasimpitanFromsimpitConservative.
ang pangalan ay nauclea orientalis ang dahon ay maaring gamot para sa pamamaga' at tumorbangkal 1Nauclea orientalis
ang pinagsasabialigasyon
ang sabe nilawanraComp. ofwan= pronoun