Ilocano - Bolinao


c


caa-apalkaiibegFromibeg
cabayag*pa'tengFrometeng
cablaanpaka'kitFromka'kit
cadakayokomoyoFrommoyo
cadwakamuko
calicagomenapesenFromapes
calicagonapes
camesonkamison
camorokamudo
caniackongkoFromko
caniatayokontamoFromtamo
canta maipangep iti ayatkanta ado'id. ofkanta
casano ngarudpa'no edetid. ofpa'no
casano ngatapa'no bale'id. ofbale'1
casasaadpa'sar
cha-chachacha
comedyakumidya 2
completo ti bayad aminentalipusan